ต้องการอาสาเร่งด่วน

*****************

ไม่จำกัดจำนวนและกำหนดเวลา


ผู้ที่ต้องการอาสาช่วยงานตรวจพิสูจน์อักษรพระไตรปิฎก ภาษาไทยและภาษาบาลี หรืองานส่วนอื่นๆ มีทั้งทำในกระดาษและคอมพิวเตอร์

ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องมีความรู้ภาษาบาลีก็สามารถทำได้ มีเพียงเวลาว่าง 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีปัญหาเรื่องสายตา

สามารถติดต่อผู้ประสานงานตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย ขออนุโมทนาค่ะ

ประกาศโครงการที่รับสมัครอาสาฯ เพิ่มเติมดังนี้

ทำซับไตเติ้ล (Subtitle) ภาษาอังกฤษ ลงในคลิปวีดีโอ

กลุ่มงานที่ 8 - Subtitleต้องการอาสา (เต็ม)

เนื้อหางาน:

แปลธรรมบรรยายในคลิปเป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดส่งโดยประมาณ (ยังไม่มีกำหนด)

ติดต่อรับงานจาก Co. ปุณญนัศ (ติ๊ก)

เบอร์ติดต่อ :06 1295 2601

ทักษะที่ต้องใช้:

1. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการทำงาน :

YOUTUBE LINK :buddhawajana in english

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนกระดาษ) พจนานุกรม บาลี - ไทย - อังกฤษ ก่อนจัดทำฐานข้อมูลลง E-Tipitaka

กลุ่มงานที่ 20 - บาลี - ไทย - อังกฤษ ต้องการอาสา (10 ท่าน)

เนื้อหางาน:

ตรวจหาเปรียบเทียบความแตกต่าง คำผิด คำตกหล่นต่างๆ กำหนดส่งโดยประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน 2561

ติดต่อรับงานจาก Co. ณัฐพงษ์ (มิคกี้)

เบอร์ติดต่อ :08 1937 9537

ทักษะที่ต้องใช้:

1. อ่าน - เขียนอักษรไทย อักษรอังกฤษ และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี 2. ต้องทำความเข้าใจ และเคร่งครัดการใช้คำสั่งในคู่มือตรวจพิสูจน์อักษร 3. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานสูง 4. มีวินัย ตรงต่อเวลา : รับ - ส่งงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนกระดาษ) พจนานุกรม บาลี - ไทย ก่อนจัดทำฐานข้อมูลลง E-Tipitaka

กลุ่มงานที่ 21 - บาลี - ไทย (อาสาได้สมัครเต็มอัตราแล้ว)

เนื้อหางาน:

ตรวจหาเปรียบเทียบความแตกต่าง คำผิด คำตกหล่นต่างๆ กำหนดส่งโดยประมาณปลายเดือน กรกฎาคม 2561

ติดต่อรับงานจาก Co. ณัฐพงษ์ (มิคกี้)

เบอร์ติดต่อ :08 1937 9537

ทักษะที่ต้องใช้:

1. อ่าน - เขียนอักษรไทย รูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี 2. ต้องทำความเข้าใจ และเคร่งครัดการใช้คำสั่งในคู่มือตรวจพิสูจน์อักษร 3. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานสูง 4. มีวินัย ตรงต่อเวลา : รับ - ส่งงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รับปักหมุดที่วัด แก่ผู้ที่หยั่งลงมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กลุ่มงานที่ 13 - ทีมปักหมุดพุทธวจนสถาบันต้องการอาสา (2 คน)

เนื้อหางาน:

- กรอกข้อมูลประวัติผู้ที่ต้องการปักหมุด
- หาตำแหน่งบ้านบน Google Maps และปักหมุด
- รับติดตั้งแอพพุทธวจนและ E-Tipitaka พร้อมสอนการใช้งานเบื้องต้น

กำหนดส่งโดยประมาณ (ทำต่อเนื่อง)

ติดต่อรับงานจาก Co. ธีรพงษ์ (พงษ์)

เบอร์ติดต่อ :08 0599 6933

ทักษะที่ต้องใช้:

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2.ดูแผนที่ใน Google ได้
3.ใช้ Google Street View ได้
4.ติดตั้งและใช้โปรแกรม E-Tipitaka ได้
5. พร้อมที่จะเสียสละเวลาในวันอาทิตย์ ช่วง 11.00-15.00 น.

อัพโหลดข้อมูลรูปลงเวบ http://photo.watnapp.com

กลุ่มงานที่ 12 - อัพโหลดข้อมูล และรูปภาพต่างๆต้องการอาสา (เต็มแล้ว)

เนื้อหางาน:

อัพโหลดข้อมูลรูปภาพต่างๆ ขึ้นเวบไซต์

กำหนดส่งโดยประมาณ (งานต่อเนื่อง)

ติดต่อรับงานจาก Co. ปลอบขวัญ (เจี๊ยบ)

เบอร์ติดต่อ :08 1657 1436

อีเมล์ :khunjeab.cha@gmail.com

LINE :charoenpol

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนกระดาษ) พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ ปี พ.ศ. 2470 ก่อนจัดทำฐานข้อมูลลง E-Tipitaka

กลุ่มงานที่ 10 - บาลีสยามรัฐ เล่มที่ 1-45ต้องการอาสา (ไม่จำกัด)

เนื้อหางาน:

ตรวจพิสูจน์อักษร ฉบับบาลีสยามรัฐ ปี พ.ศ. 2470 ตั้งแต่เล่มที่ 1-45 โดยเป็นการให้อาสาตรวจพิสูจน์ที่บน กระดาษ

กำหนดส่งโดยประมาณ (ภายใน กรกฎาคม 2560)

ติดต่อรับงานจาก Co. ปลอบขวัญ (เจี๊ยบ)

เบอร์ติดต่อ :08 1657 1436

อีเมล์ :khunjeab.cha@gmail.com

LINE :charoenpol

ทักษะที่ต้องใช้:

1. อ่านและเขียนภาษาไทยได้
2. มีความละเอียด รอบคอบในการตรวจ
3. มีความอดทนในการทำงาน

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนกระดาษ) พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) ก่อนจัดทำฐานข้อมูลลง E-Tipitaka

กลุ่มงานที่ 14 - ทีม มมร.91ต้องการอาสา (ไม่จำกัด)

เนื้อหางาน:

ตรวจหาเปรียบเทียบความแตกต่าง คำผิด คำตกหล่น การเว้นวรรค การจัดหน้าเอกสาร ให้ตรงกับต้นฉบับของพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) และตรวจสอบ เทียบเคียง สำนวนการแปล

กำหนดส่งโดยประมาณ (16 ธันวาคม 2561 )

ติดต่อรับงานจาก Co. ณรัณธกรณ์ (นัท) และ Co. จิรวัช (ตี๋)

เบอร์ติดต่อ :08 9059 5150 (นัท) และ 08 9860 1156 (ตี๋)

ทักษะที่ต้องใช้:

1.เข้าใจหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
2.มีความละเอียด รอบคอบในตรวจ
3.มีความอดทนในการอ่านเนื่องจากมีเอกสารจำนวนมาก

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนกระดาษ) พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ ก่อนจัดทำฐานข้อมูลลง E-Tipitaka

กลุ่มงานที่ 4 - ทีมพุทธวจนสถาบันชุมพรต้องการอาสา (10 คน)

เนื้อหางาน:

ตรวจหาเปรียบเทียบความแตกต่าง คำผิด คำตกหล่นต่างๆ ตรวจสอบ เทียบเคียง สำนวนการแปล

กำหนดส่งโดยประมาณ (กรกฎาคม 2559)

ติดต่อรับงานจาก Co. ศิวพร (หนิง)

เบอร์ติดต่อ :08 1827 4303

ทักษะที่ต้องใช้:

1.อ่าน - เขียนภาษาไทยได้
2.ใช้โปรแกรม E-Tipitaka ได้
3.ต้องทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในคู่มือตรวจพิสูจน์อักษร
4.มีเวลาในการเข้ามาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในไลน์กลุ่มได้

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนคอมพิวเตอร์) พระไตรปิฎกฉบับฉบับมหาเถรสมาคม (พ.ศ. 2549) ภาษาไทยและบาลี ก่อนจัดทำฐานข้อมูลลง E-Tipitaka

กลุ่มงานที่ 9 - แก้ไขไฟล์ MS WORD ให้ตรงกับไฟล์ต้นฉบับ PDFต้องการอาสา (ไม่จำกัด)

เนื้อหางาน:

จัดหน้า แบ่งหน้า ใส่สัญลักษณ์พิเศษเชิงอรรถ บรู๊ฟตัวอักษร ใส่เลขข้อเทียบเคียงในไฟล์ MS WORD โดยเนื้อหาให้ตรงกับไฟล์ต้นฉบับ PDF

กำหนดส่งโดยประมาณ (ภายในปี 2559)

ติดต่อรับงานจาก Co. คุณอนันต์ (หมี)

เบอร์ติดต่อ :08 1253 9281

ทักษะที่ต้องใช้:

1.ใช้โปรแกรม MS WORD ได้
2.ใช้โปรแกรม E-Tipitaka ได้พอประมาณ

ตรวจพิสูจน์อักษร (บนกระดาษ) หนังสือพุทธวจนปิฎก 33 เล่ม ภาษาบาลี (เล่มที่ 1 -16)

กลุ่มงานที่ 11 - พุทธวจนปิฎก 33 เล่ม ส่วนบาลี เล่มที่ 1-16ต้องการอาสา (เต็มแล้ว)

เนื้อหางาน:

ตรวจพิสูจน์อักษรบนกระดาษ

กำหนดส่งโดยประมาณ (มีนาคม 2559)

ติดต่อรับงานจาก Co. ปลอบขวัญ (เจี๊ยบ)

เบอร์ติดต่อ :08 1657 1436

จัดทำโดย คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง